Draagt Elkanders Lasten

Welkom

Welkom op de website van Stichting ‘Draagt Elkanders Lasten’. Wij ondersteunen zendelingen in binnen- en buitenland. Daarbij betreft het zendelingen die namens de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW) uitgezonden zijn.

Wij stellen onze zendelingen graag aan u voor! Klik hier om kennis te maken.

 

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel:

  • Het financieel steunen van zendelingen en projecten ten behoeve van zending evangelisatie op bijbelse grondslag naar Mattheus 28 vers 19
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Activiteiten van de Stichting

De Stichting houdt zich bezig met financiële ondersteuning van zendelingen alsmede het stimuleren van zendingsreizen die aan de doelstelling van de Stichting voldoen. De middelen komen voort uit giften,donaties, regelmatige bijdragen van natuurlijke personen alsmede van de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW) te Oud-Beijerland.