ANBI

Gegevens stichting:
Stichting Draagt Elkanders Lasten
Mauritsstraat 56
3265 BN PIERSHIL

Opgericht d.d. 8 augustus 1996

RSIN/fiscaal nummer
8097.34.217

Statutaire zetel:
Piershil

Verkorte naam:
Stichting DEL

Kamer van Koophandel:
KvK nummer 41121899

Bestuur van Stichting DEL bestaat uit:
Voorzitter
Biesbroek, Ary Bouwen (Aart Biesbroek)
Geb: 21-06-1984 te Korendijk

Secretaris
Gertrude Johanna Zevenbergen- van der Giesen (Trudy Zevenbergen)
Geb. 04-03-1971 te Westmaas

Penningmeester
Biesheuvel, Hans
Geb: 28-07-1954 te Rotterdam

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel:

  • Het financieel steunen van zendelingen en projecten ten behoeve van zending evangelisatie op bijbelse grondslag naar Mattheus 28 vers 19
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:
Hoe we onze doelstelling praktisch vormgeven kunt u lezen in ons jaarplan 2018-2019. In het document zendingsbeleid EGHW kunt u alles lezen omtrent de het beleidsplan op het gebied van zending.

Beloningsbeleid
n.v.t. bestuursleden functioneren op basis van vrijwilligerswerk en zijn derhalve onbezoldigd.

Activiteiten van de Stichting

De Stichting houdt zich bezig met financiële ondersteuning van zendelingen alsmede het stimuleren van zendingsreizen die aan de doelstelling van de Stichting voldoen. De middelen komen voort uit giften,donaties, regelmatige bijdragen van natuurlijke personen alsmede van de Evangelie Gemeente Hoeksche Waard (EGHW) te Oud-Beijerland.

Financiën
Een overzicht van onze financiën kunt u vinden in onze Jaarrekening DEL 2018-2019.